રતનાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રતનાળું

વિશેષણ

  • 1

    તેજસ્વી; રત્નાળું.

રત્નાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રત્નાળું

વિશેષણ

  • 1

    રત્નવાળું.