ગુજરાતી

માં રતનાળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રતનાળું1રત્નાળું2

રતનાળું1

વિશેષણ

  • 1

    તેજસ્વી; રત્નાળું.

ગુજરાતી

માં રતનાળુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રતનાળું1રત્નાળું2

રત્નાળું2

વિશેષણ

  • 1

    રત્નવાળું.