રંદામણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંદામણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રંદો ફેરવવાની મજૂરી.

  • 2

    રંદો ફેરવવાની રીત-સફાઈ.