રંદો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંદો દેવો

  • 1

    રંધાથી સીધું ને લીસું કરવું.