રંદો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંદો મારવો

  • 1

    રંધાથી સીધું ને લીસું કરવું.