રંદો લગાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંદો લગાવવો

  • 1

    રંધાથી સીધું ને લીસું કરવું.