રંધો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંધો દેવો

  • 1

    રંધાથી સીધું ને લીસું કરવું.