રંધો ફેરવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંધો ફેરવવો

  • 1

    રંધાથી સીધું ને લીસું કરવું.