રંધો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રંધો મારવો

  • 1

    રંધાથી સીધું ને લીસું કરવું.