રૂપરૂપની મણિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂપરૂપની મણિ

  • 1

    અતિ સુંદર સ્ત્રી.