રૂપરૂપનો અવતાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂપરૂપનો અવતાર

  • 1

    ખૂબ સુંદર હોવું તે.