રપાટીમાં લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રપાટીમાં લેવું

  • 1

    બરાબર કામમાં લેવું-રગડવું.