ગુજરાતી

માં રૂપિણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રૂપિણી1રૂપિણી2

રૂપિણી1

વિશેષણ

 • 1

  રૂપવાન; રૂપવાળી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રૂપવાન; રૂપવાળી.

ગુજરાતી

માં રૂપિણીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રૂપિણી1રૂપિણી2

રૂપિણી2

વિશેષણ

 • 1

  રૂપવાળી.

 • 2

  સમાસને અંતે ('રૂપી'નું સ્ત્રી૰).

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રૂપવાળી.

 • 2

  સમાસને અંતે ('રૂપી'નું સ્ત્રી૰).