રૂપિણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂપિણી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રૂપવાન; રૂપવાળી.

રૂપિણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂપિણી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રૂપવાળી.

  • 2

    સમાસને અંતે ('રૂપી'નું સ્ત્રી૰).