રૂપ રૂપનો અંબાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂપ રૂપનો અંબાર

  • 1

    ખૂબ સુંદર હોવું તે.