રૂપ વરસી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂપ વરસી જવું

  • 1

    અતિશય રૂપાળું હોવું (બહુધા પ્રશ્નાર્થ સાથે નકાર બતાવવા.).