રૂબંધ છૂટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂબંધ છૂટવા

  • 1

    મરણની તૈયારી ઉપર આવવું.