રમકડું થઈ રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમકડું થઈ રહેવું

  • 1

    રમકડા જેવું પરવશ-નચાવે તેમ નાચનાર થવું.