રમઝમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમઝમ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નૂપુરનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

અવ્યય

  • 1

    રૂમઝૂમ.

રૂમઝૂમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂમઝૂમ

અવ્યય

  • 1

    ઝાંઝર કે વરસાદનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી