રમતું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમતું કરવું

  • 1

    તંગ નહિ એવું બનાવવું.

  • 2

    કાણું મોટું બનાવવું.

  • 3

    મારવું.