રમત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમત કરવી

  • 1

    કામની રીતે કામ ન કરતાં તેની સાથે ખાલી ખેલવું-વખત બગાડવો.