રમતું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમતું પડવું

  • 1

    જોઈએ તેથી વધુ મોટું થવું.