રમતું રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમતું રાખવું

  • 1

    તંગ નહીં એવું રાખવું.