રમસ્તળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમસ્તળ

  • 1

    રમખાણ; તોફાન (રમસ્તળ કરી મૂકવું, રમસ્તળ મચાવવું).