રમસ્તાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રમસ્તાન

  • 1

    રમખાણ; તોફાન (રમસ્તાન કરી મૂકવું, રમસ્તાન મચાવવું).