રેવડી દાણાદાણ કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેવડી દાણાદાણ કરવી

  • 1

    ગભરાવી નાખવું; ખરાબખસ્ત કરવું.

  • 2

    પૂરી ફજેતી કરવી.