રવ્વદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રવ્વદ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી હોડ; શરત.