રૂવાં ઊભાં થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂવાં ઊભાં થવાં

  • 1

    રોમાંચ થવો (ભયથી, આશ્ચ્રર્યથી, આનંદથી).