રૂવું ચોરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂવું ચોરવું

  • 1

    મહેનત કે કામ કરવામાં પાછું પડવું.