રૂવે રૂવે જીવ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂવે રૂવે જીવ રાખવો

  • 1

    અત્યંત કાળજી રાખવી.