રેશમની ગાંઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેશમની ગાંઠ

  • 1

    ન છૂટે એવી ગાંઠ; એવો દૃઢ સંબંધ.