રસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ

પુંલિંગ

 • 1

  જીભથી માલૂમ પડતો સ્વાદ (ખાટો, ખારો, ગળ્યો, તીખો, કડવો, તૂરો, એ છ).

 • 2

  શરીરની સાત ધાતુઓમાંથી પ્રથમ; અન્નનું પ્રથમ રૂપાંતર(જેમાંથી પછી માંસ, મેદ, વીર્ય વગેરે ધાતુ બને છે.).

 • 3

  કાવ્ય જોવા સાંભળવાથી સ્થાયી ભાવોનો ઉદ્રેક થતાં થતો અલૌકિક આનંદ (શૃંગાર, હાસ્ય, કરુણ,વીર, રૌદ્ર, ભયાનક, અદ્ભુત, બીભત્સ, અને શાંત એ નવ પ્રકારનો).

 • 4

  પ્રીતિ; આનંદ.

 • 5

  વાસના.

 • 6

  મમત; સરસાઈ.

 • 7

  દ્રવ; પ્રવાહી.

 • 8

  વનસ્પતિ કે ફળનું પ્રવાહી.

 • 9

  સાર; સત્ત્વ.

 • 10

  સંબંધ; હિત; લાભ; નફો.

 • 11

  સોનું રૂપું વગેરે ધાતુને ઓગાળીને કરેલું પ્રવાહી.

 • 12

  પારો.

 • 13

  પારા, ધાતુઓ વગેરેની ભસ્મ.

મૂળ

सं.

રૂસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રૂસ

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  યુરોપએશિયામાં સળંગ ફેલાયેલો એક દેશ; 'રશિયા'.

મૂળ

फा.

રેસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેસ

વિશેષણ

 • 1

  જરા.

મૂળ

જુઓ રેશ

રેસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેસ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  આનાનો પચીસમો ભાગ(માત્ર ગણવામાં).

 • 2

  ઘોડદોડની શરત; તેને લગતો જુગાર.