રસ્તામાંની ધૂળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તામાંની ધૂળ

  • 1

    કાંઈ નહીં; ફાંફાં.