રસ્તામાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તામાં પડવું

  • 1

    ઝટ મળી જાય તેવી દશામાં કે નકામું યા અરક્ષિત હોવું.