રસ્તો ચીરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તો ચીરવો

  • 1

    રસ્તો ઓળંગવો; રસ્તાની આરપાર જવું.