રસ્તો પકડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તો પકડવો

  • 1

    ચાલ્યા જવું.

  • 2

    માર્ગ સ્વીકારવો.