રસ્તો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તો પાડવો

  • 1

    માર્ગ બનાવવો.

  • 2

    રિવાજ પાડવો.