રસ્તો બતાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ્તો બતાવવો

  • 1

    ખરો રસ્તો બતાવવો.

  • 2

    જતા રહેવા કહેવું.