રસાતલ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસાતલ ઘાલવું

  • 1

    ખરાબખસ્ત કરવું; પૂરી પાયમાલી કરવી.