રસાતલ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસાતલ જવું

  • 1

    વિનાશ થવો.

  • 2

    નિવઁશ જવું.