રસાબોળ ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસાબોળ ઘાલવું

  • 1

    ખરાબખસ્ત કરવું.