ગુજરાતી માં રસાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રસાળ1રસાળ2

રસાળું1

વિશેષણ

 • 1

  રસવાળું.

 • 2

  ફળદ્રુપ.

મૂળ

'રસ' ઉપરથી

ગુજરાતી માં રસાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રસાળ1રસાળ2

રસાળ2

વિશેષણ

 • 1

  રસવાળું.

 • 2

  ફળદ્રુપ.

મૂળ

'રસ' ઉપરથી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૂવાના પાણીના માપનો આંક.

ગુજરાતી માં રસાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રસાળ1રસાળ2

રસાળ

પુંલિંગ

 • 1

  રસાલ; આંબો.

 • 2

  સ્વાદવર્ધક ચીજ કે મસાલો.