રસીદ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસીદ આપવી

  • 1

    પહોંચ લખી આપવી.