રસોડાધર્મ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસોડાધર્મ

પુંલિંગ

  • 1

    ચોકાધર્મ; રસોઈને ચોકાના-ખાનાપાનાદેના નિયમો વગેરે માપવા તે કે તેટલામાં મનાતો ધર્મ.