રહાટી વાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રહાટી વાળવું

  • 1

    માંડવાળ કે સમાધાન કરવું.