રહી રહીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રહી રહીને

  • 1

    અટકતાં અટકતાં; સતત ચાલુ નહીં એમ.