રાઈ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાઈ લાગવી

  • 1

    રાઈની બરાબર અસર થવી.

  • 2

    ગુસ્સે થવું; ઉશ્કેરાવું.