રાઈ હોવી (મગજ કે માથામાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાઈ હોવી (મગજ કે માથામાં)

  • 1

    ગુમાન હોવું; ફાકો હોવો.