ગુજરાતી

માં રાખણહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાખણહાર1રાખણહારું2

રાખણહાર1

વિશેષણ

  • 1

    રાખનારું; રક્ષણ કરનારું.

મૂળ

'રાખવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં રાખણહારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રાખણહાર1રાખણહારું2

રાખણહારું2

વિશેષણ

  • 1

    રાખનારું; રક્ષણ કરનારું.

મૂળ

'રાખવું' ઉપરથી