રાખધૂળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખધૂળ

  • 1

    નકામું એવું જે કાંઈ તે.