રાખધૂળ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખધૂળ થઈ જવું

  • 1

    નકામું થઈ જવું.