રાખી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખી રહેવું

  • 1

    કબજે રાખી મૂકવું.

  • 2

    જાળવી રહેવું; ચાલુ રાખ્યા કરવું.